Πώς να κάνει τις κάψες Dbol 50 Dbol 50mg τη συνταγή καψών

November 13, 2018

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Πώς να κάνει τις κάψες Dbol 50 Dbol 50mg τη συνταγή καψών

Πώς να κάνει τις κάψες Dbol 50 Dbol 50mg τη συνταγή καψών

 

1) Γεμίστε μια κάψα με το υλικό πληρώσεώς σας, συμπεριλαμβανομένου να πειράξει εάν προγραμματίζετε να κάνετε έτσι με τις “πραγματικές” κάψες σας.
2) Καθορίστε πόσο βάρος υλικών πληρώσεως καταλαμβάνει αυτήν την συγκεκριμένη κάψα. Αυτό θα σας δώσει μια αναλογία weightolume και μπορείτε να καθορίσετε τη σχετική πυκνότητα του υλικού πληρώσεως.
3) Γεμίστε μια κάψα με το ενεργό συστατικό σας (Anadrol, DNP κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένου να πειράξει εάν προγραμματίζετε να κάνετε έτσι με τις “πραγματικές” κάψες σας.
4) Καθορίστε πόσο ενεργό βάρος συστατικών καταλαμβάνει αυτήν την συγκεκριμένη κάψα. Αυτό θα σας δώσει μια αναλογία weightolume και μπορείτε να καθορίσετε τη σχετική πυκνότητα του ενεργού συστατικού.
5) Τώρα πρέπει να κάνετε “περιλήφθείη” math για να καθορίσετε τη σωστή αναλογία του υλικού πληρώσεως στο ενεργό συστατικό.

1) Καθορίστε τη δόση του ενεργού συστατικού που θα θέλατε ανά κάψα.
2) Πέστε ότι παραδείγματος χάριν θέλετε τις κάψες 10mg Dianabol.

Έχετε αποφασίσει την πυκνότητα υλικών πληρώσεώς σας για να είστε 500 mg ανά κάψα και η ενεργός πυκνότητα συστατικών σας για να είστε 400 mg ανά κάψα.
Τώρα πρέπει οργάνωση οι δύο εξισώσεις και έπειτα διαγώνιος πολλαπλασιάστε και λύστε για τον άγνωστο.

10 mg Dianabol = άγνωστο mg Filler400 mg Dianabol = 500 υλικό πληρώσεως X.500 mg mg Filler10 mg Dianabol = 400 mg Dianbol Χ άγνωστο υλικό πληρώσεως mg (10 υλικό πληρώσεως X.500 mg mg Dianabol)/400 mg Dianbol = άγνωστο υλικό πληρώσεως mg

Άγνωστο υλικό πληρώσεως mg = 12,5 mg

Το NOW εσείς παίρνει τη συνολική ποσότητα υλικού πληρώσεως που θα ταιριάξει σε μια κάψα και θα αφαιρέσει το άγνωστο ποσό υλικών πληρώσεως που υπολογίσαμε ακριβώς.
υλικό πληρώσεως 500 mg - 12,5 mg = υλικό πληρώσεως 487,5 mg ανά κάψα

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να με έρθει σε επαφή με:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το sinosource6666@gmail.com

Whatsapp: +86-13657291547

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Mr. Ben
Τηλ.: : Wickr: sinosource
Χαρακτήρες Λοιπά(20/3000)